Op werkdagen voor 14:00 besteld, dezelfde dag verzonden | Gegarandeerde levering binnen 3 werkdagen

Wasmiddel Robijn Pro Formula Color 4,32L

Fles - 4 stuks
€ 32,00 Zakelijke prijs exclusief BTW
€ 40,66 Particuliere prijs inclusief BTW
 • Artikelnummer: 1405374Q
 • Status: 43 op voorraad
Log in om aan winkelmand toe te voegen
 • Robijn wasmiddel voor alle bonte en gekleurde was.
 • Wast schoon en fris en is verrijkt met CareSerum.
 • Helpt kleuren langer mooi te houden.
 • Goed voor 80 wasbeurten.
 • Robijn Vloeibaar Wasmiddel Color heeft een unieke formule die speciaal is ontwikkeld voor de bonte en gekleurde was.
 • Het wasmiddel bevat kleurbeschermers die ervoor zorgen dat de vezels en de kleuren van je favoriete kleding langer mooi blijven.
 • Want wat mooi is, moet mooi blijven.
 • Gevarenaanduiding;
 • H301 "Giftig bij inslikken".
 • H302 "Giftig bij inslikken".
 • H311 "Giftig bij contact bij de huid".
 • H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel".
 • H315 "Veroorzaakt huidirritatie".
 • H317 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken".
 • H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel".
 • H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie".
 • H330 "Dodelijk bij inademing".
 • H400 "Zeer giftig voor in het water levende organismen".
 • H410 "Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen". H411 "Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen".
 • H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen". Veiligheidsvoorschriften;
 • P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden".
 • P102 "Buiten het bereik van kinderen houden".
 • P280 "Beschermende handschoenen dragen".
 • P501 "Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren".
 • Veiligheidsinformatie: Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
 • Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.
 • Kan een allergische reactie veroorzaken.